Využite infozákon - žiadajte odpovede

Infozákon

Od roku 2000 máme na Slovensku k dispozícii veľmi silný nástroj – Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zákon umoňuje, aby sme si od verejných inštitúcií žiadali v podstate všetko, čo nie je tajné. Je veľmi dôležitým nástrojom práce nielen pre watchdogerov, ale aj novinárov. Treba sa ho len naučiť dobre využívať.

V Aliancii Fair-play sme sa vďaka zákonu dostali ku konkrétnym zmluvám, faktúram, ponukám vo verejnom obstarávaní a odhalili mnoho prípadov porušenie zákona, či dobrých mravov.

Viac o možnostiach využiť infozákon...

Tento projekt je spolufinancovaný z finančného mechanizmu, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Logo Nórske fondy
Search powered by
Google Logo