Výber oblasti alebo problematiky

Vybrali ste si oblasť lebo otázku, ktorej sa chcete venovať?

Ak nie, urobte tak. Predmetom vášho záujmu môže byť naozaj čokoľvek, čo sa dotýka nejakej skupiny alebo čo môže (či malo by byť) predmetom verejného záujmu. Napríklad môžete sledovať činnosť parlamentu, či iných verejných inštitúcií, môžete skúmať kvalitu školstva, či zdravotnej starostlivosti.

Môžete sa však zaoberať aj konkrétnou, špecifickou otázkou – ochranou medveďov na Slovensku, ťažbou dreva v Tichej a Kôprovej doline, dodržiavaním predpisov a štandardov pre detské ihriská, hľadaním možných úspor pri odhŕňaní snehu vo vašej štvrti a pod.

Tento projekt je spolufinancovaný z finančného mechanizmu, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Logo Nórske fondy
Search powered by
Google Logo