Pripravte kampaň

Jednorázová prezentácia nestačí - robte kampaň

Využite svoju kreativitu naplno. Snažte sa zaujať nielen obsahom, ale aj formou prezentácie. Inšpirovať inými projektami a organizáciami sa môžete v sekcii Inšpirujte sa.
Sekcia Publikujte/zdieľajte obsahuje návody, ako využívať web na dlhodobé vedenie kampaní.

Tento projekt je spolufinancovaný z finančného mechanizmu, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Logo Nórske fondy
Search powered by
Google Logo