Prípadové štúdie

Namiesto dlhých teórií prinášame konkrétne prípady, ktoré počas svojej existencie zverejnila Aliancia Fair-play aj s popisom postupu a ich prínosu pre verejnosť.

Všetky uvedené prípady majú spoločnú logiku: vytvorenie hypotéz vychádzajúcich z poznania prostredia a postrehu, ich overovanie pomocou práce s informačnými technológiami, analýzou, infozákonom - teda verejne prístupnými dokumentmi. A hlavne hodiny konzultácií a spájania faktov.

Všetky prípady poukazujú na obrovskú silu analýzy a verejne prístupných dokumentov. Predstavujú veľmi hmatateľný dôkaz o tom, že z dlhodobej práce s infozákonom a aktívneho vyhľadávania podnetov môžu vzísť konkrétne výsledky.

Tieto prípady predstavujú iba malé torzo situácií, s ktorými sa v reálnom živote stretnete. Takto pohromade vyzerajú jednoducho, prehľadne a ich logika je jasne viditeľná. Vytvoriť však podobný prípad na zelenej lúke, s tým, že sa musíte spoľahnúť sami na seba, vyžaduje hodiny pokusov a omylov, či hľadania. Nezabudnite, že variácií rôznych situácií nájdete státisíce a musíte sa naučiť ich pozorne čítať, selektovať a pýtať sa. Nepodceňujte pravidelné zdokonaľovanie svojich zručností a naberanie skúseností. Veď uvidíte sami, skúste si na začiatok iba málo – nájsť niečo zaujímavé - naformulovať jednoduchú žiadosť o informácie tak, aby vám povinná osoba (úrad) musela odpovedať a naozaj vám odoslala aj to, o čom žiadate. Držíme vám pri tom palce.

Tento projekt je spolufinancovaný z finančného mechanizmu, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Logo Nórske fondy
Search powered by
Google Logo