Primátorova limuzína od straníckeho sponzora

Zhrnutie

Primátor Trenčína Juraj Liška kúpil luxuné Audi od firmy vlastnenej sponzorom Liškovej domácej politickej strany, SDKÚ.

Prípad demonštruje, že hrozba konfliktu záujmov, zneužitia pozícií a v konečnom dôsledku i neefektívneho využitia verejných financií sa vzťahuje nielen na osoby blízke po rodinnej alebo osobnej linke, ale aj prepojené cez spoločné angažovanie sa v strane alebo v iných záujmových skupinách. Tento prípad zároveň poukazuje aj na možné spôsoby, akými sa dá z otvoreného a férovo nastaveného inštitútu verejnej súťaže urobiť inštitút, ktorý bude „slúžiť“ iba vybranému uchádzačovi a znevýhodňovať iných. Prípad ako taký neposkytuje žiadne dôkazy o možnej korupcii, ale určite poskytuje dostatok dôkazov o tom, že analyzovaná verejná súťaž neprebehla férovo a ani výhodne pre mesto.

Pri pátraní boli využité: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, expertné stanovisko, databázy Aliancie Fair-play, ponuka firmy Audi.

Podrobne o nákupe limuzíny od streníckeho sponzora...

Tento projekt je spolufinancovaný z finančného mechanizmu, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Logo Nórske fondy
Search powered by
Google Logo