Mimovládne a iné organizácie

Aliancia Fair-play

www.fair-play.sk

Občan, demokracia a zodpovednosť

www.oad.sk

Transparency International Slovensko

www.transparency.sk

Via Iuris – Centrum pre práva občana

www.viaiuris.sk

Nadácia Charty 77 – advokácia ľudských práv

www.charta77.sk

Centrum právnej pomoci

www.legalaid.sk

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

www.soi.sk

sťažnosti.sme.sk

www.staznosti.sme.sk

Priatelia zeme–CEPA

www.priateliazeme.sk

Greenpeace

www.greenpeace.org

Slovak Press Watch

spw.blog.sme.sk

MEMO 98

www.memo98.sk

Tento projekt je spolufinancovaný z finančného mechanizmu, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Logo Nórske fondy
Search powered by
Google Logo