Čo je watchdog?

Watchdog v preklade strážny pes. V angličtine tento termín zľudovel pre akýkoľvek typ verejnej kontroly. Strážnymi psami sú teda všetci, ktorí sa rozhodnú monitorovať, či kontrolovať niektorú oblasť verejného alebo privátneho života, ktorá môže byť predmetom občianskeho záujmu. Monitorovať takto možno činnosť samosprávy v obci, míňanie peňazí daňových poplatníkov, životné prostredie, napĺňanie práv detí, domáce násilie...

„Watchdoggeri“ vybranú oblasť mapujú, skúmajú, „vyšetrujú“ a verejne poukazujú na jej stav.

Tento projekt je spolufinancovaný z finančného mechanizmu, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Logo Nórske fondy
Search powered by
Google Logo